vstupní prohlídka PLP       400,-Kč
periodická prohlídka PLP 300,-Kč
vyšetření pro řidičský, zbrojní, profesní průkaz 300,-Kč
vyšetření pro řidičský průkaz po 60.roce věku 200,-Kč
potravinářský průkaz na dobu neurčitou 300,-Kč
potravinářský průkaz na dobu určitou(3měs.) 200,-Kč
vyšetření fyz. osoby na vlastní žádost 200,-Kč
předoperační vyš.(bez odběrů) před nehrazeným zákrokem    500,-Kč
vyšetření před nástupem na VŠ 150,-Kč
vyplnění úrazové, životní pojistky 300,-Kč
výpis ze zdravotní dokumentace 200,-Kč
očkování na vlastní žádost 100,-Kč
administrativní úkony 50,-Kč
kopírování většího množství dokumentů- 1 strana 2,-Kč
test okultního krvácení do 50 let věku(prevence ca tlustého střeva)

200,-Kč

 komlexní vyšetření nepojištěného pacienta

700,-Kč 

 cílené vyšetření  nepojištěného pacienta  200,-Kč

 

                                                      

Additional information