zdr dokumentacePodle platných zákonů a vyhlášek nelze nadále zapůjčovat zdravotnickou dokumentaci - kartu.

Namísto zapůjčení karty Vám vyhotovíme výpis ze zdravotní dokumentace. Lhůta vyhotovení výpisu je ze zákona 10 pracovních dní.

Při závodních preventivních prohlídkách tento výpis slouží jako podklad pro závodního lékaře a již si jej ponechá. Za zpracování výpisu se platí administrativní poplatek, který by Vám měl uhradit zaměstnavatel - citace zákonné úpravy dle § 42 zákono 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: "Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak." Poplatek za výpis z dokumentace je 100 Kč

 

Additional information