Pondělí 7:00-13:00

Úterý 7:00-13:00

Středa 12:00 -18:00

Čtvrtek 7:00-13:00

Pátek 7:00-13:00

 

Ke všem návštěvám ordinace, vyšetřením a odběrům se objednávejte !! Předem se telefonicky domluvte, i pokud jste akutně nemocní.

 

 

Pondělí 7:00-13:00

Úterý 7:00-13:00

Středa 12:00-18:00

Čtvrtek 7:00-13:00

Pátek 7:00-13:00

Ordinace pro objednané pacienty, i v případě akutních obtíží nebo k odběrům krve nejprve zavolejte a domluvte se!!!

 

 

klidove ekg klidové ekg
i-chroma I-chroma  - přístroj k rychlému stanovení CRP z kapilární krve( kapka krve z prstu), blíže viz článek antibiotika ze sekce zajímavosti
CoaguChek CoaguChek  - přístroj k rychlému vyhodnocení krevní srážlivosti při léčbě warfarinem, opět k vyšetření stačí kapka krve z prstu

 

tlakový holter - 24hodinové monitorování krevního tlaku v domácím prostředí

prev-prohlPreventivní prohlídky

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem preventivní prohlídky je:

a) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,

b) kontrola očkování proti tetanu,

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik; u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat; u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,

d) vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech,

e) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je

1. orientační chemické vyšetření moči při každé prohlídce,

2. vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,

3. vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech,

f) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 4 písm. j) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje,

g) u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

 

Additional information